נפילה חופשית

בפרק זה נעסוק בתיאור אופן התנועה של חפצים הנעים תחת השפעת כוח הכובד בלבד.