וקטור המהירות בזריקה משופעת

בפרק זה נעסוק באופן מציאת וקטור המהירות הרגעית במהלך תעופת קלע.
מטרות:
- הלומדים ידעו למצוא את המהירות האופקית של קלע בזריקה משופעת.
- הלומדים ידעו למצוא את המהירות האנכית של קלע בזריקה משופעת.
- הלומדים ידעו למצוא את וקטור המהירות הרגעית של קלע בזריקה משופעת.

שיעורים

03:22 זריקה בזווית מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
08:06 זריקה משופעת 20165 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

14:50 physics ch2 2.2 מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

07:53 המהירות הסופית בה העצם (קליע) נוחת מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
19:33 פתרון תרגיל בזריקה משופעת מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
22:40 פתרון תרגיל 325/15 מטוס צולל (עדי רוזן) מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
12:40 פיזיקה מכניקה -זריקה משופעת 201611 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
08:08 תנועה במישור תרגיל כדור נבעט מגבעה מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
09:42 פרק 2 קינמטיקה תרגילי כיתה שאלה 2 מאת פיזיקה הפקולטה לחקלאות, הועלה ע"י איתמר בנית
15:46 שתי שאלות מורכבות בזריקה משופעת 20194 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית