זריקה משופעת

פרק זה עוסק בתיאור תנועת גופים הנזרקים בכיוון משופע על פני כדור הארץ.