תדירות וזמן מחזור

כאן נלמד לתאר תנועה מעגלית במונחים של תנועה מחזורית- תדירות (כמה פעמים בשנייה מושלמת הקפה מלאה) וזמן מחזור (כל כמה זמן מושלמת הקפה).

שיעורים

09:45 תנועה מעגלית זמן מחזור מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
06:19 צבי גושן - פיסיקה - תנועה מעגלית 1 מאת Kinneret Clips, הועלה ע"י איתמר בנית
08:42 תנועה מעגלית תדירות מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
07:27 מהירות זוויתית, תדירות וזמן מחזור מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
07:45 מהירות זוויתית חלק 2 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

05:38 תרגיל 20 מעגל אופקי מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
05:44 מעגל אופקי על מוט תרגיל 19 מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
08:19 תנועה מעגלית 201716 - מטוטלת מעגלית מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
17:54 שיעור 32.8 - תנועה מעגלית בסקי מים מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית