תנועה מעגלית

בפרק זה נעסוק בדינמיקה של גופים הנעים התנועה מעגלית, כלומר, נעים לאורך מסלול כך שמרחקם מנקודה מסוימת במרחב (מרכז המעגל) קבוע.