תנועה מעגלית קצובה

בפרק זה נעסוק בגופים הנעים בתנועה מעגלית קצובה- גופים הנעים לאורך מסלול מעגלי ועוברים דרכים שוות בפרקי זמן שווים. נראה כיצד התנועה הקצובה מאפשרת לנו לקבוע את כיוון התאוצה ואת גדלה, ונלמד מושגים הקשורים לתנועה מחזורית- תדירות, זמן מחזור ומהירות זוויתית.