תכנות מוכוון אירועים

תכנות מוכוון אירועים הוא צורת תכנות בה אירועים מסוימים שמבצע המשתמש מפעילים פונקציות שנוצרו מראש. באופן זה ניתן ליצור דפי HTML אשר יגיבו לפעולות המשתמש.

מטרות:
התלמידים ידעו כיצד להפעיל פונקציות בעזרת טריגרים.

שיעורים

04:15 תכנות מוכוון אירועים ב JS מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית