מחרוזות ב javascript, ותכונת innerHTML.

קוד javascript מאפשר למתכנת לשנות את מראה הדף בהתאם לפעולות המשתמש. על מנת לבצע זאת כראוי, יש לדעת ליצור מחרוזות HTML תקינות ולהכניסן לדף הקיים. בפרק זה נעסוק בטיפול במחרוזות ובאופן הכנסתן לדף HTML.

הערה - הסרטונים בפרק זה לא נועדו ללימוד ראשוני של מחרוזות, אלא ללמידת אופן הטיפול במחרוזות ב javascript לאחר לימודן בשפה אחרת כלשהי.

מטרות:
הלומדים ידעו להפעיל פונקציות על מחרוזות בשפת JS.
הלומדים ידעו לגשת לתכונה innerHTML.
הלומדים ידעו להכניס לדף HTML תגיות נוספות באמצעות innerHTML.
הלומדים ידעו ליצור בעזרת קוד JS ותכונת innerHTML תגיות מורכבות.


שיעורים

09:00 innerHTML javaScript שימוש בפקודה מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית
05:32 length method javascript מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית
13:19 מדריך JavaScript - שיעור 7 האובייקט String מאת Shay Shperber, הועלה ע"י איתמר בנית
07:18 string ב javascript מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
07:19 תכונת innerHTML מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית
08:19 טיפול במחרוזות ב JS מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית