יישומי אנרגיה בקינמטיקה ודינמיקה

בפרק זה נראה כיצד ניתן לנצל את חוק שימור האנרגיה ואת משפט עבודה אנרגיה בתרחישים של קינמטיקה ודינמיקה.

פתרונות תרגילים

05:13 עבודה ואנרגיה קינטית בהחלקה על שיפוע חלק מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית
24:03 משפט עבודה אנרגיה דוגמה עם מישור משופע וחיכוך מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית