עבודה ואנרגיה קינטית בהחלקה על שיפוע חלק

מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בדצמבר 2018