החוק הראשון של קפלר

בפרק זה נלמד את החוק הראשון של קפלר, ואת מאפייני צורת מסלולם של כוכבי הלכת (פריהליון, אפהליון).

שיעורים

13:42 חוקי קפלר 1+2 מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית