חוקי קפלר

בפרק זה נלמד את שלושת חוקי קפלר - חוקים אמפיריים המתארים את תנועת כוכבי הלכת סביב השמש.