גישה לנתוני טופס באמצעות javascript

במסגרת לימודי ה HTML ראינו כיצד ליצור ולעצב טופס כרצוננו. בפרק זה נתקדם מדרגה אחת הלאה ונראה כיצד ניתן לגשת לנתונים שהזין המשתמש בטופס באמצעות קוד javascript הרץ על מחשב הלקוח. כך ניתן לאפשר דינמיות רבה יותר של הדף המוצג, או לכתוב פעולות שנועדו לבדוק את תקינות הקלט שהזין המשתמש בטרם שליחתו לשרת (עוד על טיפול בנתונים ממחשב השרת, בפרק העוסק ב ASP).

מטרות:
הלומדים ידעו לגשת באמצעות קוד JS לנתונים שהכניס לקוח לטופס בכל סוגי השדות (טקסט, לחצני רדיו, צ'קבוקס, רשימה נגללת, תיבת טקסט).


שיעורים

37:52 javascript בדיקת תקינות טופס חלק 3 מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית
09:13 javascript בדיקת תקינות טופס חלק 2 מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית
11:43 בדיקת תקינות טופס אותיות בעברית java script מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית
20:31 javascript - בדיקת תקינות טופס חלק 1 מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית
12:34 form validation part1 מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית
13:02 form validation part2 מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית
11:55 גישה לנתוני טופס באמצעות javascript מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית