אנרגיה פוטנציאלית כובדית כללית

בפרק זה נגדיר אנרגיה פוטנציאלית כובדית מתוקנת - כזו המתייחסת לכל המרחב, ולא רק לפני כדור הארץ.

שיעורים

21:08 הכנה לבגרות - מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
16:00 אנרגיה פוטנציאלית כבידתית מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
13:43 אנרגיית כבידה 1 מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
11:31 אנרגיה פוטנציאלית כובדית מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
03:09 אנרגיה פוטנציאלית כובדית מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

17:42 אנרגיה של לוויינים מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
03:03 אנרגיה של לווינים מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

13:27 אנרגיית כבידה רוזן 219 25 מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
09:01 אנרגיה בשדה כבידה בעיה 3 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
04:59 אנרגיה בשדה כבידה בעיה 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
19:36 שיעור 50 גרביטציה אנרגיה של מערכת או של מסה אחת מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

06:08 אנרגיית לווין במסלול מעגלי מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
03:59 אנרגיה כללית של לווין מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית