שיעור 50 גרביטציה אנרגיה של מערכת או של מסה אחת

מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 במאי 2020