פונקציית תאוצה זמן

בפרק זה נראה כיצד לנתח תנועה אשר עבורה נתונה לנו פונקציית תאוצה זמן