תאוצה ממוצעת

בפרק זה נגדיר את המושג תאוצה ממוצעת ונראה כיצד לחשבו.