יחסיות המקום

בפרק זה נראה כי המקום הוא גודל יחסי, ונראה כיצד לעבור ממערכת ייחוס אחת לשנייה.

העמקות

27:25 Frames of Reference Must See Film With Centripetal מאת PhysicsEH, הועלה ע"י איתמר בנית