יחסיות התנועה

בפרק זה נראה כי כל מאפייני התנועה שתיארנו (מקום, מהירות, תאוצה) הם יחסיים, כלומר, תלויי מערכת ייחוס, ונלמד כיצד לעבור מערכת ייחוס אחת לרעותה.