הספק

בפרק זה נעסוק במושג הספק - האנרגיה העוברת ליחידת זמן.

שיעורים

05:46 הספק מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
08:18 מכניקה: עבודה ואנרגיה- 9. הספק מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

06:00 02 העבודה שמבצע מקור מתח מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית