מכניקה: עבודה ואנרגיה- 9. הספק

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 בפברואר 2015

להשלים