האובייקטים date setInterval

פרק זה כולל טיפול בשני אובייקטים נוספים בשפת javascript המאפשרים שיפור נראות האתר, ובין השאר הוספת שעון לאתר.

מטרות:
הלומדים ידעו להשתמש באובייקט date.
הלומדים ידעו להשתמש בפעולת setInterval.
הלומדים ידעו להוסיף לאתר שעון מתעדכן.

שיעורים

16:16 מדריך JavaScript - שיעור 8 האובייקט Date מאת Shay Shperber, הועלה ע"י איתמר בנית