השדה החשמלי בתוך מוליך ובקרבתו

מוליכים מאפשרים למטענים שבהם לנוע, ולפיכך התפלגות המטענים עליהם מושפעת מנוכחות שדה חשמלי. שינוי זה בהתפגלות המטענים שב ומשפיע על השדה סביב המוליך ובתוכו.

מטרות:

- הלומדים יבינו מדוע במצב בו אין תנועת מטענים השדה החשמלי בתוך מוליך חייב להיות אפס.

- הלומדים ידעו להסביר מדוע במצב בו אין תנועת מטענים השדה החשמלי על שפת מוליך מאונך לשפת המוליך.

שיעורים

04:54 שדה חשמלי בתוך מוליך מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית