אלקטרומגנטיות

ענף בפיזיקה העוסק במטענים חשמליים, שדות מגנטיים וקרינה אלקטרומגנטית.
תופעות מוכרות המוסברות בפרק זה הן - חשמל סטטי, מגנטים, זרם ומתח חשמליים ועוד.