השדה החשמלי

בפרק זה נעסוק בתיאור השפעתם של מטענים חשמליים על המרחב, באמצעות תירוא השפעה זו כשדה ווקטורי.