יישום חוק גאוס על לוח מישורי טעון אינסופי

מטרה - 
הלומדים ידעו לפתח את הנוסחה למציאת שדה חשמלי סביב מטען המפוזר באופן אחיד על מישור אינסופי וסמוך לשפת מוליך.

שיעורים

05:27 מציאת שדה חשמלי של לוח בעזרת חוק גאוס מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
17:15 שדה חשמלי של לוח אינסופי מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
11:21 שדה חשמלי של לוח אינסופי מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

07:36 שדה חשמלי בין שני לוחות מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

13:24 פיזיקה כיתה יב - לוח אינסופי - חוק גאוס 20203 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
10:49 שדה ליד לוח וכדור מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

11:29 הוכחה (מתקדמת): השדה של לוח אינסופי 2 מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
10:13 צפיפות המטען משטחית מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
13:27 השדה החשמלי שיוצר משטח אינסופי טעון - חלק 1 מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית