השטף החשמלי וחוק גאוס

בפרק זה נכיר את מושג השטף החשמלי, שיאפשר לנו באמצעות חוק גאוס לחשב שדות חשמליים בתרחישים מורכבים.