קיבול של מוליך

מטרות:

- הלומדים ידעו להסביר מהו קיבול של מוליך וידעו להשתמש בהגדרה בכדי לפתור שאלות פשוטות בנושא פוטנציאל משותף של מוליכים רחוקים המחוברים בתיל דק.

- הלומדים ידעו לחשב קיבול של כדור מוליך.

שיעורים

08:05 שיעור 11 קיבול חשמלי של מוליך מאת רם סעדון, הועלה ע"י איתמר בנית
06:42 קיבול חשמלי של קבל, אנרגיה של קבל מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית