הפוטנציאל החשמלי

בפרק זה נעסוק בתיאור אנרגיה חשמלית, ונגדיר את מושג הפוטנציאל החשמלי, שיהיה שימושי לאחר מכן בהבנת התנהגותם של מוליכים במעגלים חשמליים.