המתח החשמלי

מתח חשמלי הוא הפרש בין פוטנציאלים חשמליים.
מטרות:

- הלומדים ידעו לחשב מתח חשמלי בין נקודות באזור בו שורר שדה חשמלי נתון.

- הלומדים ידעו לחשב שינוי באנרגיה קינטית של מטען העובר בין שתי נקודות לפי המתח ביניהן.

שיעורים

07:50 מתח חשמלי ועבודת השדה החשמלי מאת רם סעדון, הועלה ע"י איתמר בנית
06:02 חשמל ומגנטיות- 12. מתח חשמלי מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית