חוק קירכוף הראשון (זרמים)

חוק קירכהוף הראשון מראה קשר מתמטי בין גדלי הזרמים הנכנסים והיוצאים מנקודה מסוימת.
מטרות:

- הלומדים ידעו את חוק קירכהוף הראשון.

- הלומדים ידעו כי החוק נובע משימור מטען.

- הלומדים ידעו לפתור בעיות במעגלים הכוללים צמתים.

שיעורים

21:52 חוקי קירכהוף בפחות מ-22 דקות מאת 5M Stories, הועלה ע"י איתמר בנית
08:56 חשמל ומגנטיות- 24. חוקי קירכהוף מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית