חוק קירכוף הראשון (זרמים)

חוק קירכהוף הראשון מראה קשר מתמטי בין גדלי הזרמים הנכנסים והיוצאים מנקודה מסוימת.
מטרות:

- הלומדים ידעו את חוק קירכהוף הראשון.

- הלומדים ידעו כי החוק נובע משימור מטען.

- הלומדים ידעו לפתור בעיות במעגלים הכוללים צמתים.

שיעורים

08:56 חשמל ומגנטיות- 24. חוקי קירכהוף מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית