מעגלי זרם ישר

פרק זה יתאר את התנהגותם של מעגלי זרם ישר - מעגלים חשמליים בהם הזרם נע לכיוון קבוע.