חוק קירכהוף השני (מתחים)

- חוק קירכהוף השני עוסק באופן בו מתפלגים המתחים על פני מעגלים חשמליים.

מטרות:

- הלומדים ידעו את חוק קירכהוף השני.

- הלומדים ידעו כי הוא נובע מכך שהכוח החשמלי הוא כוח משמר.

- הלומדים ידעו ליישם את חוק קירהוף השני על מעגלים פשוטים.

שיעורים

08:56 חשמל ומגנטיות- 24. חוקי קירכהוף מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

08:14 פיזיקה .הכנה לבגרות . חשמל .סכום המתחים מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

16:58 חוקי קירכהוף שיעור מס 6 פתרון תרגיל 3 מאת Eviatar Moskovich, הועלה ע"י איתמר בנית
11:35 חוקי קירכהוף שיעור מס 6 פתרון תרגיל 3 מאת Eviatar Moskovich, הועלה ע"י איתמר בנית
14:45 חוקי קירכהוף מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י Ilya Vinokur

העמקות

07:13 שיטת מתחי צמתים מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית