נפיצה

כאשר אור לבן עובר שבירה, ניתן לראות פיצול שלו לצבעים שונים. תופעה זו קרויה נפיצה.
מטרות:
הלומדים ידעו מהי תופעת הנפיצה.
הלומדים ידעו כיצד ניתן להסבירה באמצעות מקדמי שבירה שונים לכל אורך גל.
הלומדים ידעו להסביר באופן עקרוני את תופעת הקשת בענן.

פתרונות תרגילים

12:23 בגרות בפיזיקה 2013 מכניקה: פתרון שאלה 7 מאת Eldad Shulman, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

04:12 This Is Not a Rainbow מאת It's Okay To Be Smart, הועלה ע"י איתמר בנית
02:53 This is Not a Rainbow מאת minutephysics, הועלה ע"י איתמר בנית
05:37 The Science of Rainbows מאת It's Okay To Be Smart, הועלה ע"י איתמר בנית
03:55 How Rainbows Form מאת Physics Girl, הועלה ע"י איתמר בנית