שבירה

כאשר קרן אור עוברת מתנועה בחומר אחד לתנועה בחומר אחר, היא משנה לעתים את כיוונה. תופעה זו קרויה שבירה, ובה יעסוק פרק זה.