תופעת השבירה

בפרק זה נכיר את המושגים הבסיסיים המתארים את תופעת השבירה.
מטרות:
הלומדים ידעו מהי תופעת השבירה, ויכירו מספר תופעות יומיומיות המוסברות ע"י שבירה.
הלומדים יכירו את המושגים הבסיסים המתארים את התופעה:
קרן פוגעת, קרן מוחזרת וקרן נשברת. זוויות פגיעה, שבירה והחזרה, תווך.

שיעורים

03:19 שבירה של אור, חלק א: מבוא מאת Newton Rulezz, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

01:58 Optical Illusion by Refraction - Mago da Física מאת Mago Da Física, הועלה ע"י איתמר בנית
01:59 הדגמה מצולמת: עיקרון ההפיכות של האור במהלך שבירה מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
03:04 הדגמה מצולמת: אשליות אופטיות שנגרמות משבירה של אור מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
05:55 אופטיקה שבירת אור מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית