שדה ראיה ושדה הארה

שדה ראיה ושדה הארה מאפשרים לנו לתפוס בקלות אילו צופים יכולים לראות אילו עצמים במראה מישורית.
מטרות:
הלומדים ידעו לשרטט שדה ראייה ושדה הארה במראה מישורית.
הלומדים ידעו לקבוע האם צופה מסוים מסוגל לצפות בדמות של עצם מסוים במראה מישורית נתונה באמצעות שדה ראייה ושדה הארה.

שיעורים

16:31 אופטיקה גיאומטרית - המושג שדה ראיה מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

06:23 שאלה על תחום ראייה דרך מראה מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית