החזרה

החזרת אור מסודרת מאפשרת ליצור דמויות במראה.
בפרק זה נלמד מהי דמות וכיצד היא נוצרת.