מופעי הירח וליקויי מאורות

הירח הנראה כמשנה את צורתו ריתק את האנושות משחר ימיה. הבנת התנאים לראייה מאפשרת לנו להסביר בפשטות את הגורמים לתופעה זו.
מטרות:
הלומדים ידעו כיצד נוצרים מופעים הירח.
הלומדים ידעו לקשר את מופעי הירח לתאריכים בלוח העברי.
הלומדים ידעו כיצד נוצרים ליקויי ירח וליקויי חמה

שיעורים

04:28 עפים על הירח – מופעי ירח מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
04:28 עפים על הירח - מופעי ירח מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
12:02 אופטיקה גיאומטרית - ליקוי מאורות מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

01:32 Solar Eclipse - 22/7/09 - ליקוי חמה מלא מאת Jenny Oscar, הועלה ע"י איתמר בנית
02:33 ליקוי ירח מלא 2011 מישראל Lunar eclipse 2011 Live מאת Ido Bareket obs, הועלה ע"י איתמר בנית
05:03 ליקוי ירח מאת מכון דוידסון - סרטוני מדע, הועלה ע"י איתמר בנית
05:16 ליקוי חמה מאת מכון דוידסון - סרטוני מדע, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

10:32 Eclipses: Crash Course Astronomy #5 מאת CrashCourse, הועלה ע"י איתמר בנית
04:35 What's the difference between a solar and lunar ec מאת Physics Girl, הועלה ע"י איתמר בנית
09:28 שנה על כדור הארץ מאת מכון דוידסון - סרטוני מדע, הועלה ע"י איתמר בנית