אור וראיה

בפרק זה נעסוק בתכונות הבסיסיות של האור, ובאופן בו אנו רואים ביומיום.