צל חלקי וצל מלא

רוב הצללים אותם אנו רואים אינם מלאים - כלומר, מגיע אליהם אור, אולם בכמות פחותה מלסביבתם.
מטרות:
הלומדים ידעו כיצד נוצר צל חלקי ממקור אור לא נקודתי.
הלומדים ידעו לסמן את אזורי הצל (מלא וחלקי) הנוצר ע"י מקור אור לא נקודתי על מסך מישורי.

שיעורים

04:15 שיעור צל חלקי מאת Shachar Baron, הועלה ע"י איתמר בנית
02:24 מקור אור נקודתי מאת יאיר פיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית
04:27 תאורה משני מקורות נקודתיים מאת יאיר פיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית