הפעולה executeDataTable

בפרק זה נלמד כיצד ניתן לאחזר מצד השרת נתונים השמורים במסד הנתונים באופן בו ניתן לעשות בהם שימוש שאינו הדפסה פשוטה של טבלת HTML.

מטרות:
הלומדים יכירו את הטיפוס DataTable.
הלומדים יבינו את המגבלות בשימוש בפעולה PrintDataTable.
הלומדים ידעו להשתמש בפעולה ExecuteDataTable ולחלץ באמצעותה כל נתוון המצוי במסד הנתונים.
הלומדים ידעו לייצר קוד HTML שיוכנס לצד הלקוח מתוך אובייקט DataTable.

שיעורים

09:36 executeDataTable מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית