עצמת עדשה ונוסחת לוטשי העדשות

מטרות:
- הלומדים ידעו את הקשר בין מרחק המוקד לעצמת העדשה.
- הלומדים ידעו לחשב את עצמת העדשה לפי רדיוס המשטחים הכדוריים התוחמים אותה.

שיעורים

10:59 אופטיקה- 9. עדשות מבוא ונוסחת לוטשי העדשות מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית