אופטיקה- 9. עדשות מבוא ונוסחת לוטשי העדשות

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 בינואר 2016

להשלים