מנה של חזקות בעלות בסיסים זהים

בפרק זה נלמד כי מנה של חזקות בעלות בסיסים זהים שווה לבסיס המשותף בחזקת הפרש המעריכים.

שיעורים

06:20 חוקי חזקות - מנה של חזקות עם בסיס זהה מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
10:43 מנה של חזקות בעלות בסיסים שווים מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
05:20 מתמטיקה- אלגברה: חוקי חזקות 1 מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
07:00 מנה של חזקות עם בסיסים שווים - הסבר מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
10:29 מנה של חזקות מאת uri meidan, הועלה ע"י איתמר בנית
09:43 חוקי חזקות - מכפלה וחלוקה של חזקות בעלות בסיס זהה מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

09:24 פישוט ביטויים הכוללים חזקות מעורבות מאת מכון דוידסון - סרטוני מדע, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

06:18 חוקי חזקות - מנה של חזקות - תרגול מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
07:28 תרגול מנה של חזקות מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
00:56 חלוקת חד איברים מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
02:00 חוקי חזקות - תרגיל 6 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
02:23 חוק שני מאת Omri Nave, הועלה ע"י איתמר בנית
01:19 חוקי חזקות - תרגיל 11 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
01:04 חוקי חזקות - תרגיל 3 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
00:55 חוקי חזקות - תרגיל 4 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
04:48 חוקי חזקות-צמצום תרגיל מספר 8 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
10:30 חוקי חזקות תרגילים 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית