חזקות ושורשים

בפרק זה נגדיר את פעולות החזקה והשורש ונראה כיצד לשלבן עם פעולות חשבון אחרות