חזקות עם מעריכים טבעיים

בפרק זה נעסוק בהגדרת בחזקה ובחוקי החזקות עבור מעריכים טבעיים