חזקה של מנה

בפרק זה נראה כי חזקה של מנה היא מנה של חזקות.

שיעורים

09:06 חזקה של מכפלה ושל מנה מאת Mirta Levin, הועלה ע"י איתמר בנית
04:39 חזקה של מנה מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
07:27 חזקה של מנה מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

06:34 מנה של חזקות עם מעריכים שווים - תרגילים מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
06:56 חזקות: תרגול חזקה של מכפלה ומנה /עוזרי ע'28 מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית