חזקה במעריך אפס

בפרק זה נבין מה ערכה של חזקה שמעריכה הוא אפס.

שיעורים

09:31 חזקה עם מעריך אפס מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
02:27 בחזקת אפס מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית