חזקות עם מעריכים שלמים שאינם חיוביים

בפרק זה נעסוק בחזקות עם מעריך 0 ועם מעריכים שליליים